Let's feed the families in Angola Together!

Een tijdje geleden is het onder mijn aandacht gekomen dat de kosten van levensonderhoud in Angola extreem hoog zijn. Het is zelfs hoger dan de jaren daarvoor. Door de pandemie hebben de mensen, net als in de rest van de wereld, nog meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik realiseerde me niet hoe erg de situatie was totdat een aantal mensen binnen mijn netwerk beelden met me deelden van mensen die vechten om eten uit de vuilniscontainer. Het beeld was uiterst schokkend.

Laten we samen de gezinnen in Angola voeden!

Mijn missie in het leven is om een sterke basis op te bouwen om mensen over de hele wereld te kunnen helpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Ik geloof dat iedereen het recht heeft om een waardig leven te leiden, en voedsel is een van de basisbehoeften van de mens. Daarom ben ik het project "Lets feed the families in Angola Together" begonnen. Mijn doel met dit project is om dit jaar minstens 10.000 families te voeden. Als we in de komende maanden 2.000 families kunnen voeden, geloof ik dat we goed op weg zijn. Om dit doel te bereiken, heb ik uw hulp nodig. Samen kunnen we bijdragen om van deze wereld een betere plaats te maken. We kunnen gaan zitten klagen over hoe het de schuld van de regeringen is of de veranderingen zijn die we in de wereld willen zien. Maar dat neemt de honger niet weg. Dus, ik vraag u, help me de families in Angola te voeden.

Binnen een gemeenschap van mijn direct netwerk , waar mijn familie deel van uitmaakt, hebben ze al veel gezinnen geholpen. Ik zal hetzelfde netwerk gebruiken om deze missie te realiseren.

Zodra ik het eerste fonds heb verzameld zal ik beelden delen via mijn Facebook-pagina. Ik wil dat jullie deel uitmaken van het proces. Ik wil dat u het resultaat ziet van uw bijdrage!


Samen staan we sterker. Alsjeblieft, laat ons deze families helpen!


Met vriendelijke groeten,


Stella

Volg deze pagina, indien u updates wenst.

https://www.facebook.com/teamv.vaz


Let's feed the families in Angola Together!

A while ago it has come to my attention that the living expenses in Angola are extremely higher. It is even higher than the years before. Due to the pandemic, like in the rest of the world, people are struggling even more to make ends meet. I did not realise how bad the situation was until some people within my network shared with me images of people fighting for food out of the garbage container. The image was extremely shocking. 

My mission in life is to build a strong foundation to be able to help people around the world improve the quality of their lives. I believe that everyone has the right to lead a dignified life, and food is one of the basics human needs. That is why I started the project “Let's feed the families in Angola Together”. My goal with this project is to feed at least 10.000 families this year. If we can achieve to feed at least 2.000 families, I believe that we will be on our way in the months to come. To achieve this goal, I need your help. Together we can contribute to making this world a better place. We can sit and complain about the governments’ fault or the change that we want to see in the world. So, I ask you, help me feed the families in Angola.

Within a community of my direct network that my family is part of they have helped many families. I will use the same network to realise this mission. As soon have gathered the first fund I will be sharing images through my Facebook page. I want you to be part of the process. I want you to see the result of your contribution! Together we are stronger. Please, let us help those families!

https://www.facebook.com/teamv.vaz

Yours faithfully,

Stella

Vamos alimentar juntos as famílias em Angola!

Já há algum tempo, chegou ao meu conhecimento que as despesas de subsistência em Angola estão extremamente altas. São ainda mais elevadas do que nos anos anteriores. Devido à pandemia, como no resto do mundo, as pessoas lutam ainda mais para sobreviver. Somente quando algumas pessoas da minha rede partilharam comigo imagens de pessoas a lutar por comida do contentor do lixo é que percebi como a situação é grave. As imagens eram extremamente alarmantes. 

A minha missão de vida é construir um alicerce forte para poder ajudar as pessoas em todo o mundo a melhorar a qualidade das suas vidas. Acredito que todos têm o direito de levar uma vida digna, e a comida é uma das necessidades básicas do ser humano. Foi por isso que iniciei o projeto "Lets feed the families in Angola Together". O meu objetivo com este projeto é alimentar no mínimo de 10.000 famílias este ano. Se conseguirmos alimentar no mínimo 2.000 famílias, os meses que se seguem, acredito que estaremos no nosso caminho. Para alcançar este objetivo, preciso da vossa ajuda. Juntos podemos contribuir para fazer deste mundo um lugar melhor. Podemos sentar-nos e queixar-nos de como a culpa é dos governantes ou ser a mudança que queremos ver no mundo. Portanto, peço-vos, ajudem a alimentar as famílias em Angola.

Dentro de uma comunidade do meu netwerk que a minha família faz parte, têm ajudado muitas famílias. Vou utilizar a mesma rede para realizar esta missão.

Assim que tiver reunido o primeiro fundo, estarei a partilhar imagens através da minha página do Facebook. Quero que façam parte do processo. Quero que vejam o resultado da vossa contribuição! Por isso sigam-me.

https://www.facebook.com/teamv.vaz

Juntos somos mais fortes. Por favor, vamos ajudar essas famílias!


Atenciosamente,


Stella

Geplaatst op dinsdag 30 maart 2021 om 11:59

€ 435,00

10 donaties

Doel: € 10000,00 - 4 % behaaldDelen op social media

Top donaties
Ermias
€ 200,00


14:05 - 14-04-2021
Melle
€ 50,00

Succes Stella
09:31 - 14-04-2021
Vegas
€ 50,00

Samen staan we sterk
13:44 - 30-03-2021

Laatste donaties